ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.hlektrologiko-yliko.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Όλες οι πληροφορίες και συναλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών, διασφαλίζονται ως απόρρητες και δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Το www.hlektrologiko-yliko.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.hlektrologiko-yliko.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.hlektrologiko-yliko.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.hlektrologiko-yliko.gr για την παροχή των προϊόντων.
Κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του www.hlektrologiko-yliko.gr. ο χρήστης/πελάτης εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να λαμβάνει ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Εάν ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του www.hlektrologiko-yliko.gr όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.
Οι χρήστες/πελάτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες/πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.
Οι χρήστες/πελάτες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο www.hlektrologiko-yliko.gr έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Οι χρήστες/πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους από το www.hlektrologiko-yliko.gr στέλνοντας email στο nkoytmos@yahoo.gr.
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.